Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników

"W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyły się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek: "WINDBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, "WINDBAU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy oraz  "Direkt Invest Polen 8 Rawicz" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wskutek których Pan Józef Ziaja został uprawnionym do samodzielnej jednoosobowej reprezentacji tych Spółek Prezesem Zarządu.

W związku z powyżej opisanymi zmianami mandat Pana Arkadiusza Szurgota do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ww. Spółkach wygasł. Ponadto zostały odwołane wszelkie pełnomocnictwa udzielone Panu Arkadiuszowi Szurgotowi do działania w imieniu: "WINDBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Bydgoszczy, "Direkt Invest Polen 8 Rawicz" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, "WINDBAU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BUD Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CHO Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DAM Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GO Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GNI Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KO Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRA Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIN Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OTL Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  PRO Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PRZ Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SL Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZ Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WA Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WR Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WY Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZOL Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy."

O nas

Firma Windbud Sp. z o.o. jest firmą z siedzibą w Inowrocławiu założoną w 2006 roku i specjalizującą się w usługach techniczno-prawnych związanych z energetyką wiatrową. Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się na rynku energii odnawialnej w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat wykonaliśmy wiele projektów będących naszymi wizytówkami.

Usługi

Do usług oferowanych przez naszą firmę należą: - poszukiwanie, weryfikacja i ocena terenów pod budowę farm wiatrowych jak i pojedynczych elektrowni; - ustalenie możliwości przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z jej operatorami; - kontrola lokalizacji pod kątem przepisów ochrony środowiska - uzyskanie zezwoleń i weryfikacja terenu

Elektrownie Wiatrowe

Elektrownie wiatrowe są czystym, bezemisyjnym źródłem wytwarzania energii. Są symbolem dynamicznego rozwoju jak i innowacyjności. Energia wiatrowa jest rodzajem energii odnawialnej o nieskończonych zasobach na lądzie i na morzu. Nie powoduje ona emisji CO2. Jest to najbardziej opłacalny sposób pozyskiwania energii. Praca turbiny wiatrowej zapobiega wytworzeniu w ciągu roku znacznych ilości dwutlenku węgla (...)