Elektrownie Wiatrowe

Elektrownie wiatrowe czystym, bezemisyjnym źródłem wytwarzania energii. symbolem dynamicznego rozwoju jak i innowacyjności. Energia wiatrowa jest rodzajem energii odnawialnej o nieskończonych zasobach na lądzie i na morzu. Nie powoduje ona emisji CO2. Jest to najbardziej opłacalny sposób pozyskiwania energii. Praca turbiny wiatrowej zapobiega wytworzeniu w ciągu roku znacznych ilości dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji, które mają negatywny wpływ na atmosferę
 
Elektorowni w Polsce wciąż jest za mało. Większość państw pozyskuje z wiatru o wiele więcej energii niż Polska. Stosunkowo niewielkie wykorzystanie tego rodzaju energii może zwiastować dynamiczny i szybki rozwój tej branży na przestrzeni kilku najbliższych lat. Oznacza to, że inwestowanie w tego typu źródło energii przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska, ale również dla potencjalnych Inwestorów.
 

Korzyści

 
Ekologia
 
  • Odnawialne, doskonałe i nie kończące się źródło energii.
  • Ograniczona emisja dwutlenku węgla.
  • Nie powoduje zanieczyszczeń środowiska.
  • Nie powoduje efektu cieplarnianego.
  • Ma najmniejszy wpływ na eko-system.
  • Nie pozostawia śladówpo jej demontażu krajobraz pozostaje bez zmian.
 
Bezpieczeństwo
 
  • W przeciwieństwie do elektrowni atomowych nie powstaje ryzyko wybuchu.
  • Zmniejsza uzależnienie od innych krajów.
  • Uniezależnia od drożejącej energii z konwencjonalnych elektrowni.
 
Ekonomia
 
  • Niskie koszty eksploatacji.
  • Duże zyski (w tym również dla właścicieli gruntów pod którymi stawiane farmy).
  • Wzrost gospodarczy.
  • Nowe miejsca pracy.
  • Rozwój nowych technologii, innowacyjność.
  • Wymaga niewielkiego terenu pod inwestycję.
  • Wpływa na modernizacje dotychczasowej infrastruktury.
  • Generuje przychody dla gmin.
  • Uniezależnia od rosnących cen paliw.
  • Sprzyja wzrostowi różnorodności źródeł energii.
  • Cechuje się dużą akceptacją w społeczeństwie.