Skip to main content

O nas
WINDBUD Sp z.o.o

Spółka Windbud powstała 4 kwietnia 2006 r. w Inowrocławiu. Od początku swojego istnienia głównym profilem działalności firmy jest rozwijanie projektów w zakresie energetyki wiatrowej. tj. od momentu pozyskania gruntów, poprzez wykonanie pomiarów wiatru, dokonanie analiz technicznych w tym określenie przewidywanej produkcji energii, środowiskowych, obsługę prawno-administracyjną do uzyskania pozwolenia na budowę, ale również realizacja inwestycji i monitorowanie wybudowanych elektrowni wiatrowych. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie budownictwa, prawa 
i zarządzania nieruchomościami, pozyskiwania gruntów, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, elektroenergetyki. Pracownicy są wyposażeni w niezbędne narzędzia w tym uznane na świecie oprogramowanie takie jak WindPro, Wasp, Wiseimage, Autocad, dzięki którym możliwe jest przygotowanie projektów wysokiej jakości, co przedkłada się na ich sprawną realizacje w trakcie budowy inwestycji. Działania pracowników nadzorowane i wspierane jest przez Zarząd Spółki. Dzięki sprawnemu zarządzeniu oraz wiedzy specjalistów z w/w branż spółka WINDBUD stała się liderem w branży energetyki wiatrowej. W całym okresie funkcjonowania od 2006 – 2022 r. zrealizowano budowę turbin wiatrowych o łącznej mocy 700 MW. Natomiast w ostatnich dwóch latach tj. 2020 – 2022 r. wybudowano elektrownie wiatrowe typu Vestas V100 i V110 o mocy od 2,0 do 3,0 MW obejmujące:

 • Projekt Gościejewo – 1 elektrownia wiatrowa – 2 MW na terenie powiatu obornickiego,
 • Projekt Chodzież – 4  elektrownie wiatrowe – 8 MW na terenie powiatu chodzieskiego,
 • Projekt Wągrowiec – 8 elektrowni wiatrowe – 16 MW na terenie powiatu żnińskiego,
 • Projekt Gostynin – 1 elektrownia wiatrowa – 2 MW na terenie powiatu gostynińskiego,
 • Projekt Rawicz – 3 elektrownie wiatrowe – 6 MW na terenie powiatu rawickiego,
 • Projekt Pniewy - 4 elektrownie wiatrowe – 8 MW na terenie powiatu szamotulskiego,
 • Projekt Wyrzysk - 4 elektrownie wiatrowe – 8 MW na terenie powiatu pilskiego,
 • Projekt Mieścisko – 3 elektrownie wiatrowe – 6 MW na terenie powiatu wągrowieckiego,
 • Projekt Pruszcz – 2 elektrownie wiatrowe – 6 MW na terenie powiatu bydgoskiego,
 • Projekt Oborniki - 8 elektrowni wiatrowych – 16 MW na terenie powiatu obornickiego,
 • Park wiatrowy Janikowo – 30 elektrowni wiatrowych – 60 MW na terenie powiatu inowrocławskiego,
 • Park wiatrowy Żnin/Damasławek - 27 elektrowni wiatrowych – 56, 4 MW na terenie powiatu żnińskiego i wągrowieckiego,
 • Park wiatrowy Żółkiewka – 11 elektrowni wiatrowych – 22 MW na terenie powiatu krasnostawskiego.

Wstrzymanie możliwości rozwoju projektów elektrowni wiatrowych spowodowało wzrost  zapotrzebowania na projekty w sektorze energii słonecznej będącej również gałęziom OZE i dlatego też firma WINDBUD Sp z o.o wspólnie z duńską spółką Eurowind Energy 21 października 2019 roku powoła firmę E&W Sp. Projekt Spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie koło Inowrocławia, która zajmujące się kompleksową realizacją wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. W ciągu tych trzech lat swojej dzielności pozyskaliśmy poprzez zawarcie przedwstępnych umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 7900 ha. Aktualnie procedury administracyjne prowadzone są na łącznej powierzchni 7900 ha, co daje możliwość realizacji projektów farm fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej do 7900 MW. Spółka zajmuje się całym procesem realizacji inwestycji począwszy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowań, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji pozwolenia na użytkowanie. Firma nasza zajmuje się również wszystkimi sprawami związanymi z uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farm fotowoltaicznych. Dla projektów dla których otrzymaliśmy decyzje o pozwoleniu na budowę wystąpiliśmy na aukcji zorganizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dające gwarantowaną cenę na okres 15 lat za wytworzą i oddaną energię elektryczną do sieci.
W roku 2023 przewidujemy budowę farm fotowoltaicznych łącznej mocy do 330 MW w takich powiatach jak: inowrocławski – miejscowość Batkowo, Pławinek, gmina Inowrocław, miejscowość Karczyn, Szarlej, gmina Kruszwica, powiat poznański – miejscowość Żydowo, Rostworowo, gmina Rokietnica, powiat wałecki – Chwiram, gmina Wałcz, powiat wągrowiecki – miejscowość Piastowice, gmina Mieścisko, powiat żagański -miejscowość Bożnów, Chrobrów, choszczeński – miejscowość Stary Klukom, gmina Choszczno, powiat sulęciński – miejscowość Torzym, gmina Debrznica.
Sprawne zarządzanie poprzez podejmowanie trafnych i szybkich decyzji Zarządu Spółki w połączeniu z dobrze wykfalifikowaną kadrą pracowników, którzy są wspierani odpowiednimi narzędziami powoduje, że w ciągu krótkiego okres czasu działalności E&W Sp z o.o Projekt Sp.k dołącza do liderów w branży OZE z sektora energetyki słonecznej.