Skip to main content
Do usług oferowanych przez naszą firmę należą: - poszukiwanie, weryfikacja i ocena terenów pod budowę farm wiatrowych jak i pojedynczych elektrowni; - ustalenie możliwości przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z jej operatorami; - kontrola lokalizacji pod kątem przepisów ochrony środowiska - uzyskanie zezwoleń i weryfikacja terenu
 
Do usług oferowanych przez naszą firmę należą 
 
 1. Poszukiwanie, weryfikacja i ocena terenów pod budowę farm wiatrowych oraz pojedynczych elektrowni.
 2. Ustalenie możliwości przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z jej operatorami.
 3. Kontrola lokalizacji pod kątem przepisów ochrony środowiska (występowanie powierzchniowych form ochrony przyrody itp.) oraz wykonanie raportów oddziaływania na środowiskoinnych wymaganych analiz (propagacji hałasu, wizualizacji itp.).
 4. Uzyskanie zezwoleń i weryfikacja terenu w organach kontroli lotnictwa cywilnego i wojskowego.
 5. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania warunków zabudowy.
 6. Weryfikacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku przeprowadzanie, wraz z organami gminy, pełnej procedury administracyjnej dotyczącej ich zmiany.
 7. Wykonanie projektów zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych dla masztów do pomiaru wiatru, konstrukcji fundamentów elektrowni, dróg dojazdowych, zjazdów i placów montażowych oraz przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej.
 8. Uzyskanie pozostałych niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień.
 9. Uzyskanie pełnomocnych pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych.
 10. Przygotowanie biznesplanów i analiz ekonomicznych planowanych inwestycji.
 11. Pomaganie w znalezieniu oraz dostarczeniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń.
 12. Przygotowanie wniosków i dokumentów do instytucji finansowych.
 13. Wykonanie kompleksowych badań i pomiarów wiatrów.